เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2017 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2017 โดยมี เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทั้งนี้ จง ฮุ่ยฟาง ครูอาสาสมัครชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้แสดงการเขียนตัวอักษรจีนภายในงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น