คาราวานทัวร์จีนกลับมา ขับรถผ่านชายแดนเที่ยว

ขนส่งอนุโลม ใช้นิติกรสาธารณะแปลเอกสารขอเข้าไทยได้ ทำคาราวานทัวร์จีนเริ่มแห่ขับรถเข้าไทยผ่านชายแดนเชียงของ-หนองคาย กันคึกคักมากขึ้น หลังเคยใช้กฎเข้มจนซบเซามาตั้งแต่กลางปี 59 ล่าสุด ช่วงตรุษจีนปีนี้มีรถจีนผ่านแดนเข้าไทยแล้วหลายร้อยคัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ มีเอกชนนำเที่ยวหลายบริษัทจัดคาราวานรถยนต์จากสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สป.จีน เดินทางมาตามถนน R3a ผ่าน สปป.ลาว ข้ามสะพานแม่น้ำโขง แห่งที่ 4 เข้าชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย หนาตามากขึ้น หลังจากซบเซามานาน เนื่องจากไทยเข้มงวดการนำรถยนต์ผ่านแดนเข้ามา

นำกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนเดินทางจากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เดินทางด้วยรถยนต์นำเที่ยวผ่าน สปป.ลาว มาตามถนน R3a เข้าสู่ประเทศไทยตรงด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เพื่อจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างคึกคัก แตกต่างจากบรรยากาศช่วงที่ผ่านมาซึ่งทัวร์จีนดูซบเซาลงหลังจากกระทรวงคมนาคมของไทย ได้ประกาศมาตรการเข้มงวดต่อกรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตรงจุดดังกล่าว

ล่าสุด เฉพาะวันนี้พบว่า มีคาราวานรถนักท่องเที่ยวจีนข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เข้าชายแดน อ.เชียงของ แล้วมากกว่า 97 คัน จาก 12 กรุ๊ปทัวร์ รวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประมาณ 400 คน ทั้งยังมีคาราวานรถจีนเดินทางเข้าไทยผ่านชายแดนหนองคายอีก รวมเป็นไม่น้อยกว่า 500 คัน

โดยมีบริษัทนำเที่ยวที่จัดกรุ๊ปทัวร์เข้ามาดำเนินการด้านเอกสารผ่านแดนต่างๆ ทำให้สามารถผ่านเข้ามายังประเทศไทยได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตาม ยังมีรถยนต์ชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มีความพร้อมด้านเอกสารทำให้ติดอยู่ในฝั่งเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้าม อ.เชียงของ ด้วยเช่นกัน

นายเดชา พิทักษ์วาวี ตัวแทนจากบริษัทเจิ้นเหว่ย จำกัด เปิดเผยว่า ทัวร์จีนสามารถเดินทางมาทางรถยนต์ได้อย่างมากมายเช่นเดิม เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ที่อนุโลมให้ทัวร์จีนใช้เอกสารขออนุญาตที่ได้รับการแปลจากนิติกรสาธารณะหรือ Notary public ได้แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ อนุญาตให้เฉพาะเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากสถานกงสุลของจีนเท่านั้น ทำให้ทัวร์จีนได้รับความสะดวกกว่าเดิมมาก จึงพากันขับรถมาเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนนี้มากขึ้น

“กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในช่วงนี้เป็นผู้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ส่วนใหญ่ต้องการไปเที่ยวหลายจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พัทยา กรุงเทพฯ บางกลุ่มเดินทางไปเอง บางกลุ่มนำรถส่วนบุคคลไปจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นนั่งรถบัสนำเที่ยวไปตามที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง”

ส่วนบริษัทนำเที่ยวจีนก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยจัดให้มีรถนำขบวนคาราวานทัวร์ ควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัย นำคณะทัวร์เข้ารับการอบรม และทำใบขับขี่ผ่านกรมการขนส่งทางบก ของไทยตามขั้นตอน

ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงคมนาคม เริ่มใช้มาตรฐานเข้มงวดคาราวานทัวร์จีน มาตั้งแต่ 27 มิ.ย.59 เป็นต้นมา ทำให้ช่วงที่ผ่านมา สถิติทัวร์จีนที่เคยนิยมขับรถยนต์เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านเส้นทาง R3a กันอย่างคึกคัก ซบเซาลง เพราะมีข้อจำกัดมากมาย

เช่น ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ) ต้องเป็นรถยนต์บรรทุก (กระบะ) ที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม กำหนดให้สามารถนำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และในรอบปีต้องไม่เกิน 60 วัน โดยต้องเป็นการยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยเท่านั้น และแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรอง มีสัญญา และกรมธรรม์ประกันภัย มีสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมฉบับแปล ปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น