อบจ.เชียงใหม่จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการเชิงพื้นที่ สู่คุณภาพที่หลากหลาย”พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอผลผลิตของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในระยะ 1 ปี นับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์ให้สาธารณะได้รับทราบและร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ในระยะต่อไป อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของชาวเชียงใหม่และขยายพลังประชารัฐจัดการศึกษา และมีบรรยายพิเศษมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ ทุกสังกัด

ทั้งนี้ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค โดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเสวนา การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่ และมีกิจกรรมอื่นๆ


พร้อมทั้งยังมีการเปิดตัวหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 2560 และยังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษานิทรรศการมีชีวิต
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น