มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการจัดงานมัจฉากาชาดหารายได้เข้ากิ่งกาชาด

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย เชียงใหม่ พร้อมคณะ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับ นางกิติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการจัดงานมัจฉากาชาดหารายได้เข้ากิ่งกาชาด ในงานของดีสันทราย ระหว่างวันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ บริเวณสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น