เลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับ Consul General Ren Yisheng

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับ Consul General Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่และภริยา  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น