แม่แรมสร้างฝายมีชีวิต 309 ของประเทศไทย ตัวที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่

ประชารัฐร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต “ตามรอยเท้าพ่อ” นำโดย นายสมชิต กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 ประธานพิธีเปิด เทศบาลตำบลแม่แรม เจ้าอาวาสวัดปางไฮ ผู้อำนวยและครู-นักเรียน เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (นํ้าตกตาดหมอก) สิ่งแวดล้อมภาคที่1 (จังหวัดเชียงใหม่) ทหารจากค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่5 พนักงานอีเกิ้ลแทรค-ฟินิกช์โครงการหลวงหนองหอย ผู้ใหญ่ ม.4,8,9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และชาวบ้านปางไฮ-แม่ขิ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ บริเวณห้วยม่วง โรงเรียนบ้านปงไฮ หมู่ที่4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการสร้างเพื่อ กักเก็บนํ้าอุปโภคใช้ทางการเกษตรแปลงสาธิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางไฮ และเพื่อความชุ่มชื่นต่อระบบนิเวศของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของป่าโดยรอบพื้นที่และเพื่อเป็นแนวป้องกันป่าเปียกในห่วงฤดูแห้งในฤดูกาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น