ก๊อซซิบคนเมือง วันที่ 2 ก.พ. 60

“ก๊อซซิบ คนเมือง”กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่ม อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทกลองทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือ อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และทรงคุณค่าของชาวล้านนาให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น ในวันเสาร์ท 4 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมห้วยนํ้าขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว…

เพื่อนๆ ในวงการท้องถิ่นรวมถึงเพื่อนยุพราชฯรุ่น16/18 ฝากแสดงความยินดีผ่านสื่อถึง นฤวุฒิ นิรุตติพงษ์ (รองฯเลื่อน) รองปลัด อบจ.ลำพูน ที่เดินทางเมื่อ 30 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อไปรับตำแหน่ง ปลัด อบจ.ตราด ระดับ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป เจริญก้าวหน้าในการทำงานราชการไปอีกหนึ่งคน

…สามแรงแข็งขัน สจ.สุพจน์ กองเงิน เขต 1 สจ.สุพล ณ วิชัยเขต 2 สจ.การุณ คุณยศยิ่ง เขต 3 เชิญชวนเที่ยวงาน สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอยป๋าเวณี วัฒนธรรม ผญ่าล้านนา อำเภอสันทราย ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 3-5 ก.พ.2560 ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย ชม!ขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนาและพานพุ่ม การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดกลองตึ่งโน่ง การประกวดบายศรี การประกวดธิดาของดีสันทราย การประกวดและโชว์กลองสะบัดชัย การจัดนิทรรศการตามรอยพอเพียง ข่วงวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวฮอม ซุ้มภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโดย อบจ.เชียงใหม่ อำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมอำเภอสันทราย…

ที่อ่างเก็บนํ้าห้วยมะแลบ หมู่ที่ 4 บ้านวังมน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายมนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี…

ส่งเสริมภูมิปัญญา นที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กดปุ่มเปิดกิจกรรม “รวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ต.สันทรายหลวง และพิธีเปิดโรงเรียน อสม.ต.สันทรายหลวง ท่ามกลางแขกเหรื่อที่มาร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่งเมื่อวันที่ผ่านมา ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่…

หัวบันไดไม่แห้ง พิพัฒน์พงศ์ เดชา ส.อบจ.เชียงดาว เขต 1 หลังเปิดออฟฟิศต้อนรับชาวบ้านและแขกไปใครมา ทราบว่าในแต่ละวันมีผู้ไปเยือนจำนวนมาก ส่วนใหญ่แวะไปถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ส่วนที่เหลือไปจิบกาแฟชั้นยอด นอกนั้นปรึกษาหารือเรื่องงานพัฒนาล้วนๆ ครับพี่น้อง

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น