พระครูวิจิตรปริยัตยา

พระราชเขมากร ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เนื่องในโอกาสทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยพร้อมเพรียงกัน