วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก

“อากร ใจประจง” ( กลาง ) ประธานสถานศึกษาโรงเรียนวัดสวนดอก ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรักษาแชมป์ O-net กำชับ ผ.อ. ประทือง ชมชื่น “ตามรอยของพ่อ ต้นไม้ของพ่อ ต้องสวยและงดงาม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น