เหล่ากาชาด ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมกราคม 2560

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล และ นางวาสิฎฐี ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจำนวน 50 ราย และ แจกแว่นตาตามโครงการผู้สูงอายุจำนวน 100 ราย ณ ตลาดนัดชายแดน – ลาว หมู่ 12 ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น