สวัสดีปีใหม่ + ตรุษจีน

มิตรภาพไมตรี………มาสวัสดีปีใหม่บวกกับช่วงตรุษจีนพอดี “เอ๋-ณัฐณิชา ณ ลำปาง” ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาและบัตรสมาชิก “ซุปเปอร์ ชีป” เป็นตัวแทนของ “ชามา บุปผาเจริญสุข” ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินได้นำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ที่ “เชียงใหม่นิวส์” และจาก เอส.เอฟ คอเปอเรชั่น “สุคนธีร์ สมบุญ ธรรม” และ “สรญา เจียรนันทะ” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มาร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ได้เสนอข่าวสารทางบริษัทมาโดยตลอด “ทัดดาว” ได้ให้การต้อนรับ เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น