สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เตรียมเลือกตั้งนายกฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 2 วาระ

 

ศิษย์เก่า…แม่โจ้…..ศิษย์เก่าแม่โจ้ มีชมรมศิษย์เก่า..แต่ละรุ่น ทุกจังหวัดในประเทศไทย ผลงานในรอบปีบริหาร 2 วาระของ “ศ.เกียรติคุณ ดร.เทพ” ซึ่งวันนียังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ นายกสมาคมศิษย์เก่าชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือปีบริหาร 2559-61 อีกด้วย

ในบรรดา”สมาคมฯ” ในสถานศึกษา ที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพเป็นที่จับตามองต่อพันธกิจ ในการมีส่วนร่วมสรรสร้าง ก่อเกิดคุณานุคุณมากมายในสังคม

คงต้องยอมรับว่า “สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้” มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยากรเกษตร สถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

เป็นอีกองค์กรที่มีบทบาท ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆร่วมกับสถานศึกษา ภาครัฐและภาคีเครือข่ายเอกชน

ที่ดูเหมือนจะได้รับการชื่นชมอย่างยิ่ง คือ การเกื้อกูล ดูแล ทักถอสายใยระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและผองเพื่อนแม่โจ้ ในการก้าวสู่เป้าหมาย สิ่งดีๆในสังคมร่วมกัน

ทั้งในด้านทุนการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน

ดังนั้น บุคคลที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่ง”นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ” แต่ละห้วงเวลา ที่มีวาระการทำงาน 2 ปี ไม่เพียงต้องเป็นที่ยอมรับของบรรดาคณาจารย์ คณะผู้บริหาร ศิษย์แม่โจ้ในแต่ละรุ่นแล้ว

ความเพียบพร้อม ครบเครื่อง ทั้งบารมี สายสัมพันธ์ ทุกแวดวงการก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะสนับสนุน ให้ ภารกิจ หน้าที่ ในบทบาท “คณะทำงาน- คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้” บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสมาคมฯ

สำหรับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในห้วงเวลาปีบริหาร 2556 จนถึงปัจจุบัน จะเป็น 2 วาระ ในรอบ 4 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์แม่โจ้ มาทำหน้าที่

เป็นช่วงเวลาที่ “อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” 2 สมัย 8 ปี ที่ชื่อ”.. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช” ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้

โดยจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้คนใหม่ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นี้ ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ในการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งได้ออกประกาศที่ 3/2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

คุณสมบัติหลักๆเลยก็ต้องเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ เป็นผู้มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทร.053-878-140…

การเลือกตั้งครั้งนี้เปิดรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 2 มีนาคม 2560

จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ที่มี “ร.ต.ประวิทย์ เพชรมณี”เป็นประธานฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเลือกตั้งทั้งหมด พร้อมหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 6 มีนาคม 2560 นี้

การลงคะแนนล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้า ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2560

หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจะมี 11 หน่วยประกอบด้วย หน่วยที่ 1 กรุงเทพ, หน่วยที่ 2 นครสวรรค์, หน่วยที่ 3 ชุมพร, หน่วยที่ 4 สงขลา, หน่วยที่ 5 พังงา, หน่วยที่ 6 แพร่, หน่วยที่ 7 แม่ฮ่องสอน, หน่วยที่ 8 ชลบุรี, หน่วยที่ 9 นครราชสีมา, หน่วยที่ 10 อุดรธานี, หน่วยที่ 11 อุบลราชธานี ทุกๆหน่วยลงคะแนนล่วงหน้าระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.เท่านั้น

สอบถามได้ที่ แฟนเพจ : สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และโทร.053-878-140 …

ศิริ อันทรินทร์ ..รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น