เกษตร 360 องศา…งาน “กษัตริย์เกษตร”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

ในงานแถลงข่าวเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”

บอกเล่าให้สือฯ รับทราบเป้าประสงค์การจัดงานว่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานมาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์

การจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

7 วันกับงาน น้อมนำศาสตร์พระราชา มาขยายผล จัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

จากต้นน้ำด้วยศาสตร์ของพระราชา ถึงกลางน้ำแม่โจ้รับสนองงานต่อยอด สู่ปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาสร้างอาชีพความยั่งยืนให้เกษตรกร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

งานดีๆแบบนี้ ห้ามพลาด….นะครับ

19-25 กุมภาฯนี้…ที่ ม.แม่โจ้….เชิญครับ..เชิญ

ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น