คณะพุทธศาสนิกชน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระสุวิมลธรรมาภรณ์

คณะพุทธศาสนิกชน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ องค์เทศน์หลังจากเป็นเจ้าภาพในงานพิธีบำเพ็ญกุศล ศพพระครูโสภณธรรมานุวัตร ( สงคราม อาจิณฺณธมฺโม นธ.เอก, ปธ. 4, พธ.บ. ) อดีตเจ้าคณะอำเภอสารภี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น