มอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอสารภี

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เชียงใหม่ เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอสารภี ให้พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ ( บุญชุม จิตตฺโสโภ ) วัดหนองแฝก ต.หนองแฝก อำเภอสารภี ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น