งานพิธีมงคลสมรส นางสาวนิตยาพร พรมเจริญ (นิก) กับนายสมชาย เฌอหมื่อ (หนึ่ง)

บุญเลิศ – พุฒ พรมเจริญ และ อาหมื่น เฌอหมื่อ นางสาวอาจู้ มาเยอะ ร่วมกันจัดงานพิธีมงคลสมรสให้นางสาวนิตยาพร พรมเจริญ ( นิก ) กับนายสมชาย เฌอหมื่อ ( หนึ่ง ) ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิท มิตร สหาย และเพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ตลาดอ้อมเมืองโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น