เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะไปเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 หลังในซอยด้านหลังโรงเรียนเทพพิทักษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น