ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี มี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ประชนชน ร่วมพิธี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะแลบ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น