กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่สา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่สา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระหว่างมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศาลาบาตรวัดแม่สาหลวง หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมการทำเบาะรองนั่ง การทำพวงกุญแจ และการให้ความรู้วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่สาอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น