ป.ป.ส.ร่วมกับ กกล.ผาเมือง วางมาตรการเข้มข้น สกัดกั้นยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายพิภพ ชานิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าเยี่ยมและหารือกับ พล.ต.จิรเดช กลมเพ็ชร ผบ.กองกำลังผาเมือง เพื่อรับทราบสถาน การณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และหารือการวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้น ลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด มีการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนเส้นทางลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย ตามเส้นทางธรรมชาติชายแดนไทย จึงถือเป็นด่านแรกในการสกัดกั้นยาเสพติด นอก จากนี้ ในเส้นทางลำน้ำโขง การนำเข้ายาเสพติดยังอาศัยช่องทางเรือบรรทุกสินค้า ที่ยากต่อการตรวจค้น และเรือเล็กที่สามารถโยนของขึ้นฝั่งที่จุดนัดหมายได้

ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติดที่เข้มข้นตามแนวชายแดนไทย และลำน้ำโขง โดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตและแหล่งเก็บพักยาเสพติดของชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด ดังนั้นการสกัดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ จะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่เข้มข้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย และนำมาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งผ่านไปยังประเทศที่สาม

นอกจากนี้ การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติด เข้าตามแนวชายแดนแล้ว ยังดำเนินการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบส่งออกเคมีภัณฑ์ ที่นำไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตยาเสพติด ซึ่งนำปฏิบัติการ ส่งผ่านประเทศ ไทยไปยังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทั้งที่เป็นการสนับสนุนโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยที่มี 6 ประเทศ ร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยผลการปฏิบัติการที่ผ่านมา ร่วมกับกองกำลังผาเมือง ศุลกากรด่านเชียงแสน หน่วยเรือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงเขต จ.เชียงราย และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกันตรวจยึด สารเคมี เมทิลลีนคลอไลน์ (Methylene Cholide) น้ำหนัก 20 ตัน ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พบว่าเป็น สารเคมีที่สั่งจากบริษัทผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชา ชนจีน ลำเลียงมายังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อส่งออกทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ 2 ไปยังบริษัทปลายทางในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทั้งนี้ เมทิลลีนคลอไลน์ เป็นวัตถุอันตราย ประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2534 เป็นสารเคมีทั่วไป ใช้ในการอุตสาหกรรม หากนำไปใช้ในทางที่ผิด สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการทำลายของ กระบวนการผลิต ยาเสพติดประเภท ไอซ์ และยาบ้า ซึ่งสารดังกล่าวจะสลายไปในกระบวนการผลิต เมทิลลีนคลอไลน์ ที่ยึดได้ สามารถนำไปผลิตไอซ์ได้ประมาณ 4,000 กก. หรือผลิตยาบ้าได้ประมาณ 200 ล้านเม็ด

นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองยังมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ปะทะกับขบวนการยาเสพติด บริเวณชายแดนด้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด เสียชีวิต 7 คน บาดเจ็บ 22 คน ยาบ้า 554,000 เม็ด , เฮโรอีน 43 ถุง รวม 30.1 กิโลกรัม , ฝิ่นดิบ 1 กิโลกรัม วันที่ 27 มกราคม 2560 ปะทะกับขบวนการยาเสพติด หมู่บ้านบ้านผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มขบนการค้ายาเสพติด เสียชีวิต 1 คน พร้อมยาบ้า 300,000 เม็ด ในการนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบรถยนต์ เครื่องบริโภค และอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน ฉก.ม.3 ฉก.ม.5 ฉก.ทพ. 31 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับการปฏิบัติงาน สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น