ผบ.มทบ.33 รับมอบสิ่งของ-เงิน ส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมภาคใต้

ผบ.มทบ.33 รับมอบสิ่งของ-เงิน จากวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล แม่ค้าตลาดสดแม่เหียะ และชาวเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งจะทำพิธีรับมอบในวันที่ 4 ก.พ.2560 ที่ตลาดสดแม่เหียะเมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 ก.พ.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ตลาดสดแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เวียนทอง ประธานที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล นายอินถา หลวงใจ อดีตกำนันตำบลหนองควาย ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมส่งมอบเงินงบประมาณ สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อส่งมอบให้ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33 ที่จะเดินทางมารับมอบในเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ก.พ.2560 เพื่อนำส่งต่อไปให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ที่ชายแดนภาคใต้

โดยมีพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เป็นประธานในการรวมพลังชาวบ้าน ตั้งจุดบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ตลาดสดแม่เหียะ และชมรมแม่ค้าตลาดสดแม่เหียะ, MALI PLACE Mae Hia Chiang mai ประชาชน 4 ตำบล มี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง และตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  กุลพันธ์วิลล์ โครงการดอยคำฮิลล์ไซด์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า มอบหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 3 ตัน มูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้ผู้ที่ร่วมสนับสนุนทั้งหมดมีความประสงค์จะบริจาคเงิน และข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค รวมทั้งอาหารสัตว์ (หญ้าแห้งอัดแท่ง) หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ จะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) นายสมภาคย์ ตระการกุลพันธ์ ประธานบริษัท กุลพันธ์วิลล์พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ มอบข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ, นายสุรศักดิ์ เวียนทอง ประธานที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และนางมะลิ เชิดชูตระกูลทอง เจ้าของตลาดสดแม่เหียะ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) นายพีระวัฒน์ เมืองตั้ง จ.ลำปาง บริจาคข้าวสารกระสอบ 45 กิโล จำนวน 30 กระสอบ และในวันที่ 4 ก.พ.2560 จะได้รวบรวมสิ่งของและสรุปยอดผู้บริจาคอีกครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ที่จะร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของและเงินนั้น สามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหน้าศูนย์อาหารตลาดสดแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น