เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางรุสลีนา หวังดี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่ มีลูก 6 คน ที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น