งานฤดูหนาวและของดีสันทราย ไปรื่นเริงชมกัน…วันที่ 2-6 กุมภา

จัดขึ้นมาทุกปีกำหนดใน วันที่ 2-6 กุมภา…กับงานประเพณีของดีสันทราย!!

และอีกไม่กี่วันนี้จะเวียนมาครบรอบวันจัดงาน ที่ทางอำเภอสันทรายร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันทราย ได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกันมาได้สิบกว่าปีแล้ว งานจะมีขึ้นที่บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย และงานยิ่งใหญ่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างถิ่น-ต่างแดนมาร่วมชมกันอย่างเนืองแน่นทุกปี จึงได้ขยายสถานที่จัดงานให้กว้างขวางขึ้นเพียงพอแก่การต้อนรับที่บริเวณสนามด้านหลังของอำเภอสันทรายขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

การจัดงานของทางอำเภอได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก…องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันทราย

จุดประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอสันทรายตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมและรู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของคนล้านนา

ผู้คนต่างถิ่นที่สนใจอยากไปร่วมชม…คงอยากรู้ว่าตลอดทั้งสามวันมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง??

เริ่มตั้งแต่การประกวดขบวนแห่ของแต่ละตำบล การประกวดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอสันทราย การประกวดกลองสะบัดชัย การประกวดขันโตก ประกวดขวัญใจขันโตก ประกวดบายศรี ประกวดฟ้อนเล็บ ฯลฯ การประกวดรำไทยประยุกต์ การประกวดสัมตำลีลา การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแข่งขันการชกมวยไทย การประกวดออกร้านแสดงของดีอำเภอสันทราย การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดแสดงนิทรรศการ มหรสพครบครันสนุกกันกับรำวงย้อนยุค ดนตรี และการแสดงศิลปะพื้นเมือง

ที่ขาดไม่ได้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างในงานนี้…การประกวดสาวงามอำเภอสันทราย!!!

จัดประกวดขึ้นมาก็เพื่อเป็นเวทีที่เน้นหาสาวงามที่ชนะเลิศครองตำแหน่ง “นางงามสันทราย” ส่งในนามอำเภอเข้าประกวดเวทีเกียรติยศสูงสุดชิงตำแหน่ง “นางสาวเชียงใหม่” ในครั้งต่อไป เชิญท่านไปร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าโอทอปที่เป็นของดีขึ้นชื่อของอำเภอสันทราย

ถือเป็นงานฤดูหนาวของอำเภอสันทรายที่จัดใหญ่เป็นการ…คืนความสุขให้แก่ประชาชน!!!

ทัด อัศดร

ร่วมแสดงความคิดเห็น