ชมความมหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราสตร์

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 17.00 น.พิธีเปิด ” นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ โดยสาขาศิลปะการถ่ายภาพคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” ภายใต้ “เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่” Chiang Mai Photo Festival 2017 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ปรากฏการทางธรรมชาติ วิธีดูดาวที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนได้ร่วมสัมผัสดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวคุณเองในนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงระหว่าง 4-12 กุมภาพันธุ์ 2560 โดยมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราสตร์แห่งชาติ ร่วมเปิดงานนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น