ยุทธจักรโล่ห์เงิน วันที่ 07 ก.พ. 60

นายดาบริค รายงานตัวเข้าเวรประจำวัน อังคารที่ 7 ก.พ. 60…

ที่ตำรวจภูธรภาค 5 วันก่อน มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จนทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ. 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด หน่วยงานที่สามารถควบคุมป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ระดับ ตำรวจภูธรจังหวัด ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ระดับ สถานีตำรวจ มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่สามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับบัญชาที่ออกตรวจ ควบคุม กำกับดูแลและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560 มีจำนวนการออกตรวจมากที่สุด ระดับ ผู้บังคับการ ได้แก่ พล.ต.ต. สมบัติ หวังดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระดับรองผู้บังคับการ ได้แก่ พ.ต.อ. วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่…ก็ขอชื่นชม ผู้ที่เอาใจใส่และจริงจังต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วยครับ !!!…

ส่วน สถานี หรือจังหวัดอื่น ทำดีแล้ว แต่เนื่องด้วยสภาพการจราจร พื้นที่ อาจจะยากต่อการควบคุม ทราบดีว่าท่านได้เคร่งครัดแล้ว นายดาบริค ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำดีต่อไปครับ…

โครงการนี้ ก็ดีเยี่ยมมีประโยชน์ ครับ… “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี” โดยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจจัดอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว…จะเห็นว่า ท่านรองพิทยา ออกงานบ่อย เป็นที่รู้จักต่อบุคคลอย่างกว้างขวาง วันก่อนก็เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ฟุตบอล สิบแสนคัพ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโรงแรมสิบแสนรีสอร์ท โดยมี คุณรัตนประภา ดิศวัฒน์ เจ้าของโรงแรมร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

…ส่วนคดีนี้ ก็โด่งดัง…วันก่อน ทางหน่วยงาน อส.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นำกำลังบุกจับเซียนพนันไฮโล ที่เปิดบ่อนเล่นกันเย้ยฟ้าท้าดิน ไม่เกรงกลัวกฎหมาย …งานนี้ อยากถามว่า ตำรวจท้องที่ แกล้งไม่เห็น หรือ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ (ซะ) …ที่ผ่านมา พื้นที่ บ่อน การพนัน ท้องที่สันป่าตอง มีการร้องเรียน บ่อย หวยใต้ดิน โต๊ะบอลก็เปิดใกล้ๆ กับโรงพัก…ฝากถึง พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ. 5 ช่วยตรวจสอบด้วยครับกระผม…

นายดาบริค

ร่วมแสดงความคิดเห็น