ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง

อิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น