อศจ.ชม. จัดงานวันนัดพบ เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และบริหารจัดหางานให้กับประชาชน ผู้ว่างงานทั่วไป

ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการต่างๆ ตามความรู้ความสามารถของตนเอง ภายในงานมีบริษัทห้างร้านที่ประสงค์รับสมัครงานมาตั้งบูทรับสมัครงาน มีนักเรียนนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาทุกสถานศึกษาให้ความสนใจลงชื่อสมัครงานจำนวนมาก มีการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับสมัครสมาชิกศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา การอบรม 108 อาชีพ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น