ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นแรกคืนถิ่น

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลูกช้างรหัส 07 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค จำนวน 60 ท่าน ที่ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม “มช. 07 รุ่นแรกคืนรังรำลึกความหลังขึ้นดอยไหว้พระธาตุดอยสุเทพ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น