ชิมสตรอเบอร์รี่รสหวานที่งาน “วันสตรอเบอร์รี่สะเมิง”

อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งให้ผลผลิตปีละประมาณ 8,952 ตันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละกว่า 270 ล้านบาท ด้วยภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 800 เมตรอยู่ในหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี จึงทำให้อำเภอสะเมิงได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นดินแดนแห่ง “สตรอเบอร์รี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์” นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่อำเภอสะเมิงยังเป็นแหล่งเพาะปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ดีของไทย

อำเภอสะเมิง เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งให้ผลผลิตปีละประมาณ 8,952 ตันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละกว่า 270 ล้านบาท ด้วยภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 800 เมตรอยู่ในหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี จึงทำให้อำเภอสะเมิงได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นดินแดนแห่ง “สตรอเบอร์รี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์” นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่อำเภอสะเมิงยังเป็นแหล่งเพาะปลูกสตรอเบอร์รี่พันธุ์ดีของไทย

นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ห้วยป่าเลา และได้พระราชทาน
พันธุ์สตรอเบอร์รี่ให้กับชาวบ้านในตำบลสะเมิงใต้ได้ทดลองปลูกเป็นแห่งแรกในอำเภอแม่สะเมิง จากนั้นได้มีผู้สนใจนำพันธุ์ไปเพาะปลูกในพื้นที่ตำบลบ่อแก้วและได้ขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วทุกตำบลในอำเภอสะเมิง โดยมีการปลูกสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 พันธุ์พระราชทานเบอร์ 20 พันธุ์พระราชทานเบอร์ 70 พันธุ์ PM 156 และ PM 329

ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกสตรอเบอร์รี่ในอำเภอสะเมิงจำนวนถึง 2,238 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 4,000 กิโลกรัม โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม จะมีผลผลิตสตรอเบอร์รี่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากสตรอเบอร์รี่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับอำเภอสะเมิง ทุกๆ ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนในอำเภอสะเมิงจึงได้มีการจัดงานวันสตรอเบอร์รี่ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกสตรอเบอร์รี่รวมถึงเป็นการแนะนำอำเภอสะเมิงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอสะเมิงจึงได้จัดงาน “ของดีลือชื่อ เลื่องลือสตรอเบอร์รี่” ขึ้นในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยอำเภอสะเมิงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะสงฆ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมอำเภอ สถานศึกษา กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าประชาชนได้พร้อมใจกันจัดงานวันสตรอเบอร์รี่

นอกจากนั้นงานวันสตรอเบอร์รี่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันรับประทานสตรอเบอร์รี่ การแข่งขัน
รับประทานกล้วย การแข่งขันจัดกระเช้าของขวัญ การแข่งขันตกแต่งภาชนะบรรจุขวดไวน์ การแข่งขันทอผ้ากะเหรี่ยง การแข่งขันส้มตำสตรอเบอร์รี่ การประกวดสตรอเบอร์รี่และผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร์รี่ การประกวดธิดาชาวเขา-ธิดาสตรอเบอร์รี่ การแสดงของศิลปินล้านนาและการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน

สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวชมงานวันสตรอเบอร์รี่ อำเภอสะเมิงได้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิงและสนามโรงเรียนชุมชนบ้านดง หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเชียงใหม่ 053-248604, 053-248607

จักรพงษ์ คำบุญเรือง
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น