ร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการเขียนโครงการ” ก่อนออกปฏิบัติงานจริง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการเขียนโครงการ” โดยมีนางสาวนรวรรธน์ ธนันทวีภิรมย์ เลขานุการรองอธิการบดี เป็นวิทยากร จัดโดยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการออกปฏิบัติงานจริงและเพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการก้าวเข้าสู่การทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น