พาณิชย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมราคาสินค้าช่วงวันมาฆบูชา ปี 2560

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงวันมาฆบูชา พบราคาสินค้ายังคงปกติ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอจำหน่าย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดย นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า, นายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด บูรณาการร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่), ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน, กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน, ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงวันมาฆบูชา ปี 2560 และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ณ ตลาดสด ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ห้างค้าปลีกค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า กล่าวว่า ในช่วงใกล้ถึงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่มีการจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อใช้ในการทำบุญ อาทิ ผัก ผลไม้ เครื่องชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแยกแสดงรายการที่ครบถ้วน ชัดเจน ราคาจำหน่ายสินค้าตรงตามป้ายที่แสดงไว้ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอจำหน่ายในช่วงวันมาฆบูชา ในส่วนด้านสถานการณ์ราคาจำหน่ายยังคงปกติ ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังได้แนะนำการปิดป้ายแสดงราคา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ให้ประชาชนได้เป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น