คว้ารางวัลแข่งขันว่ายน้ำกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38


นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 ได้รับรางวัลดังนี้

นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ ชั้น ม.5/9 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง จากรายการ ผีเสื้อ100 เมตร ฟรีสไตล์ 100, 200 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม. 2 เหรียญเงิน จากรายการ ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร 1 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดผสม 4×100 ม.

นายณัฐภัทร นันตาเป็ง ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง จากรายการ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม. 3 เหรียญเงิน จากรายการ ฟรีสไตล์ 50,100 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร 2 เหรียญทองแดง จากรายการ ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดผสม 4×100 เมตร

นางสาวอภิชยา สุวรรณจันทร์ ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดฟรีไตล์ 4×200 เมตร, ผลัดผสม 4×100 ม. และผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.

โดยมีผู้ฝึกสอนคือ อ.สกุล สุนันชัย อ.นฤมิตร ยะจอม อ.รุ่งนภา ดวงทับ และ อ.ถิตนันย์ สมคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น