งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

เทศบาลเมืองแม่โจ้โดย ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ อำเภอสันทราย โดยอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย ร่วมจัดขบวนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 เดินขบวนตั้งแต่ถนนหน้าสถานีรถไฟ เชียงใหม่จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น