ประชุมเตรียมจัดงาน “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15”

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน ดำเนินการประชุมงาน “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการจัดงานร่วมกับพี่น้องชาวบ้านดอนหลวง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น