มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์

สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ จำนวน 35 คนจากรัฐสมาชิกอาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น