ยกทัพของดีชายแดนใต้ เปิดตลาดกลางเมืองเชียงใหม่

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายความร่วมมือภายใต้กรอบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ต่อยอด 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ จับมือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ครั้งที่ 5 ที่เทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ นี้ ขนทัพสินค้าดีเด็ดชายแดนใต้นับร้อยบูท มาเปิดตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างขวัญกำลังใจและรายได้ให้ชาวใต้ หลังฟื้นจากอุทกภัยน้ำท่วม โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.  ประธานเปิดงาน และ นายกฤษณ์.  ธนาวณิช.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ทั้งนี้ เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ซึ่งจัดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส 4 ครั้งที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากกว่า30 ล้านบาท โดยเทสโก้ โลตัส วางแผนจัดงานต่อเนื่องในจังหวัดอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น