อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 61

มนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 61 ในวิชา สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย ณ วิทยาลัยการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น