เยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และครธ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น