หนุน SMEs ซื้อขายผ่านออนไลน์

กระทรวงอุตฯ ลง MOU แดนปลาดิบ หนุน SME ไทยให้เป็นธุรกิจสมัยใหม่ เน้นซื้อขายผ่านออนไลน์เจาะตลาดโลก

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นการขยายผล ภายหลังเคยมีการลงนามร่วมกันแล้วในปี 2557 ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่จะขับเคลื่อน SMEsอาทิ กลุ่ม SMEs เกษตร SMEs การผลิต ในเรื่องหลักดังนี้

1.การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 2 ประเทศเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการพัฒนา SMEs ในระดับท้องถิ่นหรือระดับฐานรากซึ่ง SMRJ มีเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว

2.การส่งเสริมการทำธุรกิจออนไลน์ผ่าน E-Commerce โดยใช้ต้นแบบจากแพลตฟอร์มที่ชื่อ www.jgoodtech.smrj.go.jpซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกันระหว่าง SMEs ญี่ปุ่นกว่า 4,000 ได้พบปะกันทางออนไลน์ รวมถึงการพบปะกับบริษัทใหญ่ การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสใน SMEs ไทยได้จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นใน J-Goodtechซึ่งปัจจุบันมี SMEs ไทยที่เข้าร่วมแล้วประมาณกว่า 1,000 ราย

ขณะเดียวกันหากมีการพัฒนาแพลตฟอร์มของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อยากให้มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มนี้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ SMEs สมัยใหม่จะพัฒนาไปได้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยเพื่อเชื่อมโยงเพื่อเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคและตลาดระดับโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มของไทยที่จะใช้เชื่อมโยงกับ J-Goodtechนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลฯ คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน ไตรมาส 2-3 ของปีนี้

3.สนับสนุนให้ SMEs ไทย และ SMEs ญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ที่มีความพร้อมได้เชื่อมโยงมีโอกาสที่เป็นพาร์ตเนอร์หุ้นส่วนกันโดยตรง

อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุน SMEs ประชารัฐจะทำให้สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนดังกล่าวมาสนับสนุนในส่วนนี้ได้ โดยในการพัฒนาระดับท้องถิ่น SMRJ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโดยใช้โมเดลการจัดตั้ง SMEs Support Center ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และทำหน้าที่ในการวัดประเมินผล โดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับ SMEs ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น