ออกเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่คนไข้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนดี

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นางวาสิฎฐี ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปง และคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอปง กิ่งกาชาดอำเภอจุน ออกเยี่ยมและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ ด.ญ. พรวิภา อ๋อง คนไข้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ครอบครัวของ ด.ญ.ดาราวดี แช่ย่าง นักเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น