(คลิป)สตรอเบอรี่ @ สะเมิง จัดยาวถึงวันแห่งความรัก “ปวิณ” ย้ำผลผลิตต้องมีคุณภาพ

วันที่ 11 ก.พ.60 เวลา 10.30 น. ที่ลานหน้าที่ว่าการ อ.สะเมิง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 โดยที่ก่อนหน้าพิธีเปิด มีขบวนแห่รถบุปผาชาติและสตรอเบอรี่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอสะเมิง จำนวน 5 ขบวน อย่างสวยงาน ผ่านบริเวณการจัดงานสู่บริเวณที่เปิดงาน จากนั้นเป็นการประกวดการแต่งกาย และการออกแบบชุดเพื่อในธีมสตรอเบอรี่

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า อำเภอสะเมิงเป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นป่าเขาและธรรมชาติที่สวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 3,000 ไร่ และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอสะเมิง สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวอำเภอสะเมิง มากกว่า 500 ล้านบาทในแต่ละปี การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงในแต่ละครั้งนั้น ก็เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำผล ผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้มาตรฐาน มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรง

ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 16 แล้ว โดยในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีการเพิ่มวันจัดงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ครั้งนี้กำหนดจัดยาวนานไปถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ของพี่น้องชาวอำเภอสะเมิง สิ่งที่อยากจะฝากขอให้เน้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งคือ เรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลผลิต ทั้งผลสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ต้องให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อที่จะขยายฐานของผู้บริโภคออกไปให้เพิ่มมากขึ้น การใช้สารเคมีต่างๆ ควรที่จะใช้ให้น้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น