“วันเปิดโลกเทคนิค” ที่เชียงราย


การจัดงานแสดงผลงานด้านวิชาการของนักศึกษา “วันเปิดโลกเทคนิค” (โอเพ่นเฮ้าส์) ประจำปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ โดยมี “สมคิด จีนจรรยา” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประธานกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเปิดงานขึ้น ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ให้นักเรียน-นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามสาขางานที่ได้ศึกษามา ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมชมผลงานอย่างเนืองแน่น เมื่อเร็วๆ มานี้


ร่วมแสดงความคิดเห็น