วันหยุดแห่ขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ วันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่าวประเทศ อาศัยช่วงวันหยุดยาวแห่กราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ขณะที่เจ้าอาวาสนำเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11ก.พ.60 ที่วัดพระธาตุดอยคำ เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสได้นำพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายพันคนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฎิโมกข์ คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส วันมาฆบูชา มีเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน 4 ประการ คือ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ความพร้อมกันขององค์ 4 ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

ขณะที่ตลอดทั้งวันในช่วงวันหยุดยาวได้มีประชาชน นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่างเดินทางมาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อทันใจที่มีอายุ 500 กว่าปี มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในการขอพรแล้วสำเร็จทันใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ โชคลาภ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าสถานศึกษา การกีฬา ขายที่ ความรัก การค้าการขาย ฯลฯ ซึ่งดูได้จากพวงมาลัยดอกมะลิแต่ละวันนับแสนพวง ที่นำมาแก้บน

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก

วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น