“โลตัส”ยกทัพของดีชายแดนใต้ เปิดตลาดกลางเมืองเชียงใหม่

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายความร่วมมือภายใต้กรอบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ต่อยอด 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ จับมือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ครั้งที่ 5 ที่เทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ นี้ ขนทัพสินค้าดีเด็ดชายแดนใต้นับร้อยบูท มาเปิดตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างขวัญกำลังใจและรายได้ให้ชาวใต้ หลังฟื้นจากอุทกภัยน้ำท่วม

โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ. ผลประยูร. รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประธานเปิดงาน และ นายกฤษณ์. ธนาวณิช. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ทั้งนี้ เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ซึ่งจัดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส 4 ครั้งที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากกว่า30 ล้านบาท โดยเทสโก้ โลตัส วางแผนจัดงานต่อเนื่องในจังหวัดอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายชาคริต กล่าวว่า ตลอดปี พุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินโครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย โดยหนึ่งใน 22 โครงการนั้น คือ เทศกาลของดีชายแดนใต้ ที่เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. โดยได้จัดเทศกาลของดีชายแดนใต้รวมทั้งหมด 4 ครั้งมาแล้ว ในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวใต้รวมกว่า 30 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าและประชาชน โดยเทสโก้ โลตัส สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการออกสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่มาอุดหนุนกันอย่างล้นหลาม

ในปีนี้ เทสโก้ โลตัส มุ่งเน้นต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่และขยายความร่วมมือให้เป็นวงกว้างขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ เทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง จากการตอบรับอันอบอุ่นในครั้งที่ผ่านมาของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างรายได้กว่า 15ล้านบาท โดยครั้งแรกจัดที่สาขาสมุทรปราการ. ขายได้กว่า. 6. ล้านบาท ครั้งที่2. จัดที่กรุงเทพ ขายได้ 10 ล้านบาท ครั้งที่ 3. จัดที่เชียงใหม่. ขายได้. 15. ล้านบาท

ครั้งที่. 4. จัดที่อุดรธานี ขายได้. 5 ล้านบาท และครั้งที่ 5. ปี 2560. จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2560เราตั้งเป้าว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 17 ล้านบาท แผนต่อไปที่จะไปจัดต่อจากเชียงใหม่ก็คือจังหวัดนครราชสีมา

เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ในครั้งนี้ มีความพิเศษกว่างานในครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องในหลายจังหวัด รวมถึง 3จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดสงขลา ฉะนั้น ผมจึงอยากเชิญชวนให้ลูกค้า ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าภายในงาน เพราะนอกจากจะได้สินค้าคุณภาพดีและราคายุติธรรมแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปในตัวด้วย

ในฐานะตัวแทนของเทสโก้ โลตัส ผมขอขอบคุณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้โอกาสเทสโก้ โลตัส ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในชายแดนใต้ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนต้อนรับพี่น้องจากภาคใต้สู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น