ม.นอร์ท จัดกิจกรรม ติวความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย O-NET 2016

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ติวความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย O-NET 2016” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการสอบจริง เป็นการทบทวนความรู้ในรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 300 คน อาทิ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาเชียงใหม่ โรงเรียนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน เข้าร่วม โดยมี นายรติ วงศ์สถาน (ครูเป็ด) อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้ความรู้และแนะเคล็ดลับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ และ นายอสนี เรืองงาม (ครูซิม) ติวเตอร์ชื่อดัง ให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคณะที่มาให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น