เทคนิคเชียงใหม่ร่วมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ.2560 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก จัดชุดปฎิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) ระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมถึงพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหยุดงานต่อเนื่อง และมีการเดินทางท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถและคนขับรถ ตรวจสภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องครบถ้วนและมีความปลอดภัยสูงสุด เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น หากว่ารถไม่มีความพร้อม กรมการขนส่งจะสั่งห้ามใช้รถและต้องนำไปแก้ไขข้อบกพร่องทันที ส่งผลดีต่อชีวิตและทรัพย์สิน ลดการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางโดยรถประจำทางลงไปได้มาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น