พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น