อมก๋อยอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน

ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ประชาชน ในอำเภออมก๋อย พร้อมใจกันร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายสักการะ ณ หน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และภายหลังจากเสร็จพิธี ได้จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภออมก๋อย ที่ 19 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ทั้งนี้พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสาโรช ติยะวรบุญ บริษัทร่มฉัตรคอนสตรัคชั่น ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบให้เป็นสมบัติร่วมกันของชาวอำเภออมก๋อยไว้ใช้เคารพสักการะ และในการประกอบพิธีสำคัญของอำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น