ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.60

งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 10
ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดประกวดธิดาดอยสะเก็ด ในงานซะป๊ะของดีดอย สะเก็ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ชิงมงกุฎพร้อมเงินสดและตัวเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่-หัวหิน โดยมี 14 อปท.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดนางงามเข้าร่วมประชันโฉม เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจร่วมชมและเชียร์ติดขอบเวที

นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ในฐานะประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ ว่านายวิจิตร หลังสันนายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท ยสำนักงานเชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กำหนดจัดงาน”ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด”ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-19 กลุ่มภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอฯ เพื่อให้สะป๊ะของดีในอำเภอดอยสะเก็ด ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอท๊อป สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
โดยวันที่ 17 กุมภาพันธ์2560 เวลา 17.30 น. จะมีการประกวดริ้วขบวน”ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ต”ของ อบต.14 แห่ง จากนั้นจะมีพิธีเปิดงาน”ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ต”ครั้งที่ 10 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดอาหารพื้นเมือง กาดมั่วครัวฮอม การประกวดขวัญใจแม่บ้าน และการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน ตลอดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น