ร่วมแบ่งปันความรัก”วันวาเลนไทน์”เพื่อนให้เพื่อน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมแบ่งปันความรักให้น้อง บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยา โรงเรียนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน ณ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ณ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เกิดเป็นจิตสำนึกที่ดีที่ติดตัวต่อไปในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยา โรงเรียนต่างๆ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี


กิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” ที่จัดขึ้น มีเด็กๆ ในพื้นที่ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขกับเยาวชน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้
ซึ่งของขวัญบางชิ้นเป็นสิ่งของที่ได้รับจากเพื่อนๆ ในโรงเรียนต่างๆ ก็นับว่าสร้างความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก เป็นการมอบความสุขที่เงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้รับของขวัญชิ้นใหม่ (แม้จะเก่าสำหรับบางคน) ความสุขที่ได้จากครั้งแรกในการลิ้มลองรสชาติใหม่จากแฮมเบอร์เกอร์ และความสุขง่ายๆ จากมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้น
นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา ประธานสภานักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หนึ่งในกลุ่มเยาวชนผู้ให้ กล่าวว่า การที่มีโอกาสได้แบ่งปันแบบนี้ รู้สึกดีและมีความสุขที่ได้แบ่งให้กับคนที่ต้องการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สำหรับ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากอ.เชียงใหม่ ไปประมาณ 179 ก.ม. ห่างจาก อ.อมก๋อย 70 ก.ม. ผ่านเส้นทางลาดชันขึ้นสู่ภูเขาสูง ที่นี่ทุกคนมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา ที่นี่ใช้ระบบประปาภูเขา และมีแผงโซล่าร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้บ้าง และในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จะแห้งแล้งมาก โดยชาวบ้านที่นี่ยังคงต้องการถังเก็บน้ำ เพื่อนำมาใช้เก็บน้ำสำรองในยามที่ขาดแคลน ซึ่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องช่วยกันประหยัดเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวัน และหากมีผู้ที่ช่วยเหลือในจุดนี้ได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือคนทั้งหมู่บ้านจากปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ร่วมแบ่งปันความรักและช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของต่างๆ ที่ ณ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ที่ อบต.เดชา โทร. 091-0066991 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000

ร่วมแสดงความคิดเห็น